همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن

همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن با هدف رویکرد و بررسی وضعیت بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن برگزار می شود. 
شرکت نفت و گاز سـرو به عنوان برگزارکننده ایـن همایش بـه دنبال آن است تا با ایجاد محیطی صمیمی میان متخصصین فولاد و متخصصین صنعت کاتالیست، علاوه بر حداکثر سازی تـعـامل میان آنها و ایجاد زبان مشترک، هم افزایی مورد نیاز بومی سازی صنعت فولاد را ایجاد نـماید.
شرکت نفت و گاز سرو بـه عنوان یک شرکت دانـش بنیان تولیدی، تـلاش می نماید تا با اشتراک گذاشتن دانش تخصصی خود، راه را برای توسعه این صنعت هموار نماید.

نخستین دوره این همایش در سال 1393، دومین دوره آن در سال 1395 و سومین دوره آن در سال 1397 برگزار گردید.

برگزاری جلسات راهبردی چهارمین دوره همایش بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن با مشارکت مدیران و متخصصان صنعت فولاد، وزارت خانه ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز گردیده است.

مشارکت کنندگان سومین دوره همایش بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن

معـاونت علمی فناوری ریـاست جمهوری- وزارت صنعت، معدن و تجارت- ایـمیدرو- شـرکت مـلی فـولـاد- انجمـنتولیدکنندگان فولاد ایران- مـیـدکـو- فـولاد مـبـارکـه اصـفهان- فولاد خوزستان-توسعه آهن و فولاد گل گهر- فولاد هـرمـزگان- آهـن و فـولاد ارفـع – فـولاد کاوه جنوبکیش- آهن و فولاد غـدیر ایرانیان- جهان فولاد سیرجان-  فولاد سیرجان ایرانیان- فولاد خراسان- فـولاد غدیرنیریز- احـیا­ استیل فـولاد بافت- فولاد قائنات- فولاد میانه- فولاد سبزوار- فولادشادگان- فولاد سپید دشت- صبا فـولاد خلیج فـارس- فولاد چادرملو- فولاد ارفع-طـرح فولاداردکـان- فولاد بافق- طرح فولاد بوتیای ایرانیان-  MMTE- MME- Ascotec- Siemens- فـولاد تکنیک – مهندسی مشاور برسو-مهندسی و تکنولوژی تاراطرح – فـولاد پـایـا-    ایریتک- پـامیدکو- قرارگاه سازندگی خاتم- مـهندسی آمیار پـولاد- مهندسیسـامیک- مهندسی مشاور پولاد- ذوب آهن پاسارگاد- فن نیرو – شرکت نفت ریسان