چهره های ماندگار


خلاصه رویداد

نخستین دوره همایش بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن بـا رویکردهای چشم اندازصنعت فولاد در افق 1404  و استفاده حداکثری از تـوان تولید داخل در سال 1393 بـا سخنرانی دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه به عنوان یـکی ازحـامیاناصلی بـومی سازی کاتالیست احیا مستقیم در ایـران، همراه بود. علاوه بر آن در این همایشسخنرانانی از شرکت هـای ملی فولاد ایران، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، MMTE به ایرادسخنرانی پرداختند.

نخستین دوره همایش تخصصی بومی سازی کاتالیست احیا مستقیم آهن به میزبان یشرکت نفت و گاز سرو و با حضور مشوقانه مدیران، متخصصین و صاحب نظران صنعت فولادکشور در آذر ماه سال 1393 در جزیره کیش برگزار گردید. آن گردهمایی همزمان باسالگرد تاسیس شرکت نفت و گاز سرو و نیز مقارن با اولین سالگرد بارگذاری نخستین ریفرمرفولادی با کاتالیست های ایرانی در مدول Bمجتمع فولاد مبارکه اصفهان تشکیل گردید که آخرین دستاوردهای علمی و فنی دانشمندانایرانی در عرصه ی تولید ملی و بومی سازی کاتالیست در کشور به تصویر کشیده شد.

 در این همایش ضمن ارائه توانمندی ها، مزیت های ایجاد شده و نتایجعملکرد محصولات با دانش فنی ایرانی به عنوان محصولاتی دانش بنیان، تصمیمات سازندهای در مسیر بومی سازی کاتالیست ایرانی در صنعت فولاد شکل گرفت که در طی کمتر از 2سال، سهم کاتالیست ایرانی در تولید آهن اسفنجی در کشور، از کمتر از 5% به 20%افزایش یافت. این مهم با بارگذاری کامل کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو در 4 ریفرمر مجتمع های فولاد مبارکه و خوزستان، و بارگذاری های جزئی در سایر مجتمعهای فولادی سراسر کشور تحقق یافته است.


سطح مشارکت در برگزاری نخستین همایش