چهره های ماندگار


خلاصه رویداد

دومین دوره همایش بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن درسال 1395 با استقبال بالای مدیران و کارشناسان صنعت احیا  مـستقیم آهـن روبرو گردید و علاوه بر تبادلنظر و سخنرانی های  تخصصی، از کتاب جـدید انتشارات نـفت و گـاز سـروبـا عـنوان “کـاتـالیست نیکل و فـرآیـند احیـا مستقیم آهن” بـه قـلـم مهندس حسن عسکری و دکتر مهران رضایی رونمایی شد.


سطح مشارکت در برگزاری نخستین همایش